สะดวกสบายกับการเดินทางไปกับ บริการขนส่งรถตู้โดยสาร..

รถตู้โดยสาร

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากและยังคาดว่าอาจจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกจากการมีรถยนต์ที่ไว้ใช้กันเอง ซึ่งเมื่อมีรถยนต์มากขึ้น และจากการคมนาคมในปัจจุบันนั้นมีความวุ่นวายเป็นอย่างมาก เกิดจากการที่มีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้ขับกันเองแล้ว และยังมีรถโดยสารขนส่งผู้โดยสารที่คอยบริการทุกคนกันอยู่ในปัจจุบัน จึงยิ่งทำให้มีการจราจรที่แออัดมากกว่าเดิม ดังนั้นแล้วจึงคิดว่าทุกคนต่างควรใช้บริการรถขนส่งโดยสารกันให้มากขึ้น และต้องการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารให้เพิ่มขึ้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่เองก็ใช้บริการรถประจำทางโดยสารกันเป็นจำนวนมาก รถไฟฟ้า BTS ก็มีจำนวนผู้ใช้สูง กรมทางขนส่งผู้โดยสารเมื่อเห็นว่าผู้คนเริ่มหันมาใช้บริการขนส่งกันเพิ่มมากขึ้นและการที่มีเพียงรถขนส่งผู้โดยสารแบบเดิมที่คอยให้บริการอยู่มีจำนวนไม่พอ จึงได้เริ่มมองหาช่องทางการบริการให้เพิ่มมากขึ้นและต้องการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้คนมากขึ้นอีก ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่มีแต่รถบัสที่เป็นรถโดยสารประจำทางไว้ให้บริการ และได้ทำการเพิ่มช่องทางการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยช่องทางที่เพิ่มเข้ามาคือ รถตู้โดยสาร ประจำพื้นที่ รถตู้โดยสาร สามารถบรรจุผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นจำนวน 10 – 12 คน ต่อรอบการเปิดให้บริการรถตู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ภายในจังหวัดและออกนอกต่างจังหวัดได้ ซึ่งจากการเปิดให้บริการนี้ทำให้ผู้คนที่ต้องการโดยสารโดยใช้รถตู้โดยสารมีความสนใจใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากที่ไม่ต้องไปต่อคิวหรือต่อแถวรอขึ้นรถโดยสารทั่วไปเป็นระยะเวลานานแล้ว ทางการขนส่งได้เพิ่มสถานที่จุดรับบริการรถตู้โดยสารเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางทุกคนให้สามารถใช้ได้สะดวก ซึ่งจุดที่มีให้บริการขนส่งรถตู้นั้น มีอยู่หลายแห่งภายในจังหวัด และภายในจังหวัดกรุงเทพฯ เองก็มีจุดบริการที่สะดวกจะใช้บริการอยู่อย่างสถานีขนส่งหมอชิต , ประตูน้ำ , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ , ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ , หรือตามจุดเชื่อมสถานี BTS นั้นก็มีการให้บริการรถตู้โดยสารเปิดไว้ให้บริการ สำหรับผู้โดยสารทุกคน ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น , วัยทำงาน ที่ต้องการทำเวลาและเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลพร้อมความสะดวกสบายจึงเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารนี้ จากการที่เพิ่มช่องทางการบริการรถตู้โดยสารเข้ามา ทำให้การใช้ชีวิตในการเดินทางของประชาชนนั้นมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น […]